Кросcворд по предмету белорусский - на тему "значение слов"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету белорусский - на тему Кросcворд по предмету белорусский - на тему
 
По горизонтали
3. Жаданне, шчаслiвае завяршэнне якой-н. справы; поспех
5. тоўсты абсмалены кавалак мяса, выразаны з тушы жывёлы
6. Чалавек, блiзкi каму-н. па агульнасцi поглядаў, дзейнасцi
7. невялiкае шарападобнае цельца, якое знаходзiцца ў ядры раслiнных i жывёльных клетак
8. Трапiчная раслiна сямейства архiдных з пахучымi пладамi.
11. Шматгадовая травянiстая раслiна сямейства складанакветных з чырванавата-бурым сцяблом; разнавiднасць палыну.
13. Цела, якое мае ўласцiвасць прыцягваць да сябе жалезныя прадметы

По вертикали
1. Рух лёду па цячэнню рэк вясной (у час раставання) i восенню
2. уваходзiць у склад цiрамiсу
4. густая маса мукi, замяшаная на вадкасцi
8. Прышыўная палоска лёгкай тканiны ў выглядзе фальбоны або брыжоў на плаццi
9. Выраб з тканiны або шарсцяных нiтак для захутвання шыi.
10. Група цыганскiх сем'яў, якiя качуюць разам
12. Будаўнiчы матэрыял, атрыманы з зацвярдзелай сумесi пяску, шчэбеню, гравiю i пад. з цэментам i вадою.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы