Готовый кроссворд по предмету Терапiя (укр.) - на тему "Хвороби дихальних шляхiв (укр.)"

 
По горизонтали
3. Нездужання, гарячка (при iнфекцiї), дискомфорт при розмовi або ковтаннi, кашель, захриплiсть
10. Iнтенсивний бiль за грудиною, який посилюється пiд час дихання або кашлю, погано пiддається знеболенню
12. За фiзiологiчних умов виникає як реакцiя дихальної системи, спрямована на приведення вентиляцiї легень у вiдповiднiсть до потреб посиленого обмiну речовин
14. Бактерiальне iнфекцiйне захворювання, що перебiгає пiд виглядом затяжного бронхiту, з тяжкими нападами кашлю
17. Гостре бактерiальне iнфекцiйне захворювання, як правило уражає верхнi дихальнi шляхи або шкiру, часом призводить до ушкодження серця, нервової системи чи нирок
19. Рефлекторний процес, видалення харкотиння, слизу та кровi
20. Наявнiсть у плевральнiй порожнинi повiтря, яке проникає туди, внаслiдок пошкодження легень або стiнки грудної клiтки. Повiтря у плевральнiй порожнинi стискає легеню та є причиною погiршення газообмiну
21. Це сукупнiсть процесiв, якi забезпечують обмiн дихальних газiв (кисню та вуглекислого газу) мiж зовнiшнiм середовищем та клiтинами органiзму
23. Запалення слизової оболонки трахеї, що супроводжується кашлем, бiллю в грудях та хриплiстю
25. Розширення легень, зумовлене зниженням еластичностi легеневої тканини
По вертикали
1. Запалення слизової оболонки носа
2. Iнфекцiйне захворювання вiрусного походження, що уражає верхнi дихальнi шляхи. Передусiм уражається нiс, але можливим є i поширення хвороби на горло, навколоносовi пазухи та гортань
4. Iнфекцiйне запалення обох пiднебiнних мигдаликiв, слизової оболонки горла
5. Запалення слизової оболонки глотки, часто у поєднаннi з запаленням пiднебiнних мигдаликiв, спричинене iнфiкуванням або подразненням
6. Генетично детермiноване захворювання, яке виникає внаслiдок порушення видiльної функцiї екзокринних залоз та у першу чергу уражає дихальну систему та шлунково-кишковий тракт
7. Iнфекцiйне запалення легень, яке локалiзується перш за все у повiтряних мiхурцях, що мають назву альвеоли.у здорової людини альвеоли наповненi повiтрям i нормально функцiонують пiд час дихання. А у хворого у альвеолах накопичуються слиз та рiдина, якi викликають бiль при диханнi та обмежують надходження кисню
8. Видiлення мокротиння з кровю з дихальних шляхiв
9. Рiдина у плевральнiй порожнинi може бути транссудатом, ексудатом (випотом), кров’ю або лiмфою. Суб’єктивнi симптоми: задишка, кашель, бiль в груднiй клiтцi та симптоми основного захворювання
11. Стан, при якому порушення функцiї дихальної системи погiршують газообмiн у легенях та призводять до гiпоксемiї (зниження парцiального тиску кисню у артерiальнiй кровi
13. Пришвидшення дихання до 40-60 дихальних рухiв за хвилину
15. Не iнфекцiйне захворювання що викликається збудником мiкобактерiєю (туберкульозу), яке характеризується спецiфiчним гранулем в рiзних органах i тканинах
16. Гостре iнфекцiйне ураження дихальних шляхiв, яке супроводжується кашлем, що триває менше 3 тижднiв, та дiагностується пiсля виключення пневмонiї
18. Незворотне розширення просвiту бронхiв внаслiдок пошкодження їхньої стiнки
22. Змiна частоти, ритму та глибини дихання супроводжується вiдчуттям нестачi повiтря
24. Синдром, який проявляється запальними змiнами плеври з вiдкладанням у нiй частинок фiбрину

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы