Готовый кроссворд по предмету Технологiчне обладнання галузi (укр.) - на тему "Теоретичны основи штучного охолодження (укр.)"

 
По горизонтали
6. Група холодильних агентiв, яка не мiстить хлор
8. Регулюючий пристрiй, що спрацьовує при змiнi вологостi
По вертикали
1. Процес вiднiмання теплоти, який приводить до зниження температури або змiни агрегатного стану фiзичного тiла.
2. Речовина, яка використовується в якостi холодоагенту в промислових системах кондицiювання та холодопостачання.
3. Пристрiй для стиснення i подачi холодоагенту
4. Кiлькiсть теплоти, яка вiднiмається вiд охолоджуваного об'єкту, вона залежить вiд умов роботи кондицiонера та використовуваного холодильного агента.
5. Слугує для зрiдження (перетворення в рiдкий стан) стиснених компресором парiв холодильного агента завдяки вiдведенню теплоти конденсацiї у навколишнє середовище.
7. Газ без кольору з задушливим рiзким запахом

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы