Готовый кроссворд по физике - на тему «Общий (каз.)»

 
По горизонтали
4. Табиғатта кездесетiн кейбiр заттардың сыртқы факторлар себебiнен сәуле шығару құбылысы.
6. Рентген сәулесiн кiм ойлап тапты?
8. Үлкейткiш линзаларбар аспаптар
По вертикали
1. Латын тiлiнен дифракция ненi бiлдiредi?
2. Заттың сыну көрсеткiшiнiң (n) жарық толқынының жиiлiгiне () не ұзындығына () тәуелдiлiгi; жарық толқыны фазалық жылдамдығының жиiлiкке () тәуелдiлiгi.
3. Механикалық, дыбыс және жарық толқындарының оздерiнiң толқын ұзындығымен шамалас тосқауылды орап өту не деп аталады?
5. Физикада берiлген физикалық шаманы қабылдайтын әр түрлi мәндерiнiң жиынтығы
7. Люминесценция латын тiлiнен аударғанда ненi бiлдiредi?


Похожие категории кроссвордов:

1.
Политология (каз.)
2.
История (каз.)
3.
Құқық (каз.)
4.
Казахский язык (каз.)
5.
Қазақ тiлi (каз.)

Похожие кроссворды

1.
По информатике - Общий (каз.)
2.
По педагогике - Общий (каз.)
3.
По экономике - Общий (каз.)
4.
По предмету Казахский язык (каз.) - Общий (каз.)
5.
По туризму - Общий (каз.)


Кроссворды по физике

- Л -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы