Кросcворд по по темам "Фiлологiчнi поняття (укр.)", "Вiдокремленi члени речення (укр.)", "Однорiднi члени (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по  по темам Кросcворд по  по темам
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Будова мови в її ієрархічній співвіднесеності, за якою одиниці нижчих рівнів використовуються для будови одиниць вищого рівня
3. Службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні
4. Розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові
6. Словосполучення, у якому залежне слово відповідає на питання додатка: кому чому кого чого
7. Повна група виразів, утворена за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, повязаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним
9. Розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови
10. Особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або станом і поєднує в собі граматичні особливості дієслова і прикметника.відповідає на запитання - який,яка,яке,які
12. Член речення, що відповідає на питання ДЕ? КУДИ?
13. Самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета та відповідає на питання який? яка? яке? які?
14. Початкова форма дієслова

По вертикали
1. Частина мови, яка замінює іменник у реченні. Вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх
3. Словосполучення, у якому залежне слово відповідає на питання обставини: коли як де скільки
5. Головний член двоскладного речення, що характеризує підмет за дією чи ознакою
8. Відношення, що обєднують одиниці мови одного рівня в групи, розряди і категорії
11. Непрямий порядок слів

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Однорiднi члени (укр.)
2.
По - Фiлологiчнi поняття (укр.)
3.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
4.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi поняття (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы