Кросcворд по предмету Проектний аналiз (укр.) на тему "Iнституцiйний аналiз (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 13 слов, смогли построить на 13 слов
Кросcворд по предмету Проектний аналiз (укр.) на тему Кросcворд по предмету Проектний аналiз (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Як називаються фактори, що можуть бути змінені керівництвом підприємства
4. Який метод базується на оцінці результатів діяльності працівника
7. Які фактори,являють собою економічне середовище проекту, яке характеризується структурою ввп,рівнем інфляції…
10. Створення якої мережі повинна забезпесити організаційна структура для забезпечення процесу прийняття рішень, які відповідають цілям підприємства
12. Оцінка якого середовища проекту базується на принципах правильної організації, за допомогою яких можна зробити висновок про здатність організації реалізувати проект

По вертикали
1. Середовище проекту поділяється на внутрішнє та…
3. Підходи,які використовуються для виміру ступеня впливу зовнішніх факторів та засновані на експертних оцінках,носять назву
5. Який аналіз являє собою спосіб накопичення,перетворення та використання інформації фінансового характеру
6. При вивченні організаційної структури слід сфокусувати свою увагу як на формальних, так і на … . взаємозвязках ії елементів
8. До якого принципу належить скалярний поділ праці
9. Якому принципу,притаманна думка,що чим повніша підзвітність підлеглого одному начальникові, тим менша ймовірність суперечностей
11. Аналіз,що оцінює можливість успішного виконання інвестиційного проекту з врахуванням організаційної, правової, політичної і адміністративної ситуації,носить назву
13. Який метод передбачає експертну оцінку ділових та особистих якостей працівника шляхом вирішення імітаційного завдання

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчний аналiз (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Макроекономiчний аналiз (укр.)
3.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Аналiз потенцiйних небезпек (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы