Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) по темам "Кримiнальне право (укр.)", "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 37 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) по темам Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей
5. Угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків
8. Заміна однієї дитини, яка щойно народилася в пологовому будинку, на іншу, або заміна одного немовляти на інше у будинку дитини
9. Вчення про методи, система певних теоретичних принципів
11. Факт походження дитини від певного чоловіка (батька)
15. Статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи
16. Кваліфікуюча ознака злочину Ст. 155. Статеві зносини з особою яка не досягла статевої зрілості
20. Державний … - система органів держави, які виконують управлінські функції
23. Комплексна юридична дисциплiна, яка базується на системi наукових знань iз рiзних галузей юридичної науки
24. Соціально-правова категорія, що відбиває здатність людини до праці
28. Документ, що офіційне підтверджує певний факт, який має юридичне значення
30. Публічний обмін думками, питаннями, відповідями на зборах, засіданні, круглому столі
31. Особлива частина встановлює перелік суспільно-небезпечних діянь, що визнаються злочинами, який є
33. Вимогу щодо здійснення кваліфікації злочинів із вказівкою на статтю кримінального закону, а якщо стаття містить у собі частини чи пункти - то й на відповідну частину або пункт встановлює принцип

По вертикали
1. Спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів та інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення
2. Бюджет адміністративно - територіальної одиниці - області,району,міста,селища,села,затверджений відповідною радою
3. Захід адміністративної відповідальності, що застосовується до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення
4. Вчинення особою двох або більшої кількості злочинів, передбачених різними статтями чи різними частинами однієї статті
5. Особлива організація політичної влади, соціально неоднорідного суспільства, яка поширює свій вплив на всю територію і населення
6. Громадяни,що мають право брати участь у виборах
7. Певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія яка має юридичне значення
10. Функція, яка виражається в пізнані та пояснені явищ і процесів державного життя суспільства
12. Могутня держава, що обєднує різні народи і території в єдину державу з єдиним політичним центром, яка відіграє помітну роль в регіоні або навіть у всьому світі
13. Основним джерелом кримінального права в Україні є кодекс?
14. Точна кримінально-правова оцінка, конкретної небезпечної дії в суспільстві. Вона заключається у встановленій відповідності між ознаками абсолютної небезпечно-суспільної дії і ознаками, передбаченого в нормах кримінального закону
17. Сукупність усіх нормативно-правових актів, що діють в державі
18. Випуск в обіг екземплярів твору з відома автора
19. Власність,яка за Конституцією України є власністю територіальної громади
21. Діяння, що порушує приписи норм права, але не сягає рівня суспільної небезпеки, притаманного злочинам
22. Умисне або з необережності протиправне заподіяння смерті іншій людині, тобто позбавлення її життя
23. Врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки, що забезпечуються державою
24. Передбаченність суспільно-небезпечним діянням порушення Кримінального Кодексу
25. Закріплена в законі здатність субєкта нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення
26. Здатність держави проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику
27. Форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю або частково належить одній особі
29. Обовязкові дані, які мають бути у будьякому документі для визнання його дійсним
32. Розподіл складного теоретичного матеріалу про державу і право на складові частини і дослідження його частинами

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Кримiнальне право (укр.)
2.
Кримiнальне право України (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Банкiвське право (укр.)
3.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Конституцiйне право (укр.)
5.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Бюджетне право (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы