Кросcворд по предмету Правознавство - на тему "Основи теорії держави і права"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Правознавство - на тему Кросcворд по предмету Правознавство - на тему
 
По горизонтали
3. Будь-який виключно звуковий запис виконання
5. Відеозапис на відповідному матеріальному носієві (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску і тому подібне) виконання або яких-небудь рухомих зображень (із звуковим супроводом або без нього), окрім зображень у вигляді запису, що входить в аудіовізуальний твір. Відеограма є початковим матеріалом для виготовлення її копій
9. Обєкт авторського права представлений візуальною інформацією
13. Визначення вартості обєкту оцінки на підставі очікуваного доходу від його використання. Капіталізація може здійснюватися із застосуванням ставки капіталізації (пряма капіталізація) або ставки дисконту (непряма капіталізація або дисконтування)
16. Спеціальна міра цивільно-правової відповідальності, вживана при порушенні авторських прав, яка полягає у виплаті правовласникові грошових коштів
18. Випуск в обіг екземплярів твору з відома автора

По вертикали
1. Обєкт авторського права представлений аудіовізуальним твором
2. Обємно просторовий обєкт авторського права
4. Актор (театру, кіно і тому подібне), співак, музикант, танцюрист або інша особа, що виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцююче або будь-яким іншим способом виконуюче твори літератури, мистецтва або твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми і тому подібне, а також диригент музичних і музично-драматичних творів
6. Заплановані підприємством дослідження, які проводяться їм вперше з метою отримання і розуміння нових наукових і технічних знань
7. Визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням його вартості, яка прогнозується на майбутнє
8. Кодекс
10. Першість у подачі заявки
11. Особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом)
12. Авторське право на твір створений спільною творчою працею двох і більше осіб
14. Надання продукту характеристик і якостей, що відрізняють його від аналогічної продукції інших фірм з метою підвищення конкурентоспроможності
15. Копірайтосприможна робота, що складається із зборів раніше існуючого матеріалу. Такі збори повинні продемонструвати принаймні мінімальну оригінальність, проявлену при відборі, організації і розташуванні матеріалу без внесення до нього яких-небудь внутрішніх змін
17. Довгострокові вкладення засобів в різні галузі економіки з метою отримання прибутку. За економічною суттю і цілям інвестиції підрозділяють на реальні та фінансові. Реальні інвестиції здійснюють комерційні організації та інші субєкти господарювання, набуваючи землю, засоби виробництва, нематеріальні та інші активи. Фінансові інвестиції — це покупка субєктами господарювання та приватними особами цінних паперів різних емітентів
19. Субєкт авторського права, що володіє винятковим правом на твір, яке прейшло до нього від автора на різних підставах
20. Сукупність умов, обстановка, положення, що склалося в конкретний момент часу на ринку

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы