Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "10 клас (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 41 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Один з видів часу відпочинку, що надається працівнику на встановленний законом строк
3. Витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна
4. Спосіб прийняття електоратом (виборцями) рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо- чи зовнішньополітичних питань шляхом відповіді на конкретно сформульовані запитання, на які можлива відповідь у формі «так» або «ні»
6. Систематизація законодавства за хронологічним або алфавітним принципом
7. Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обовязків
8. Найбільш демократична процедура прийняття колективних рішень
9. Встановленні Конституцією та виборчим законодавством певні критерії (умови), з якими повязується реалізація громадянином активного і пасивного виборчого права
11. Форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноважень
12. Загальний внутрішньополітичний курс держави, сукупність напрямків її діяльності, структур та інститутів щодо організаційного, конкретно-змістовного вислова інтересів народу з метою створення умов для нормального людського життя, збереження чи реформування існуючого суспільного та державного ладу
13. Нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообовязкових правил (норм)
14. Спосіб систематизації законодавства, який полягає в обєднанні за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одній збірці без жодних змін у змісту з норм права і самих законів
15. Добровільне обєднання суверенних держав, як створюється для досягнення конкретної мети
16. Неправомірне (протиправне) винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності
18. Повне або часткове звільнення засудженного від покарання. В Україні помилування здійснюється Президентом держави
19. Система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя і не визнає автономії від держави таких недержавних сфер людської діяльності як економіка і господарство, культура, виховання, релігія[1][2]
20. Основний Закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання
21. Сукупність прав та обовязків спадкодавця, які переходять після його смерті до спадкоємця
24. Галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обовязки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів
26. Надання державою громадянства своєї країни особам, що мають громадянство іншої країни або зовсім його не мають, за їхньою заявою
28. Можливість особи бути учасником правовідносин
29. Найвищий виборний (повністю або частково) орган державної законодавчої влади, в якому здійснюється представництво основнихполітично активних груп населення країни
30. Будь-яке правопорушення, тобто вчинення дії, що суперечить закону
31. Одна з двох форм вини за будь-якого правопорушення
33. Тип, характер влади в країні
34. Суверенне політичне утворення з визначеною територією, господарством і політичною владою
37. Примусове, безоплатне вилучення у власність держави всьго або частини майна, що є особистою власністю засудженого
38. Звернення зі скаргою до державних органів і органів обєднань громадян з приводу незаконності чи необгррунтованості рішень і дій службових осіб
39. Особливий правовий звязок між особою і державою, що породжує для них взаємні права та обовязки
40. Форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю або частково належить одній особі

По вертикали
1. Особа, яка схилила іншого співучасника до вчинення злочину та викликала у виконвця або в інших співучасників рішучість, бажання вчинити злочин, тобто умисел на вчинення злочину
5. Головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади для забеспечення реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності
10. Стратегічний підхід української держави до відносин з іноземними державами, співпраці з міжнародними організаціями, просування своїх національних інтересів та захисту прав своїх громадян та української діаспори за кордоном
17. Здатність, право і можливість підкоряти своїй волі інших
22. Сукупність правових норм, що регулюють організацію і діяльність банків та інших фінансово-кредитних установ, їх взаємовідносини з клієнтурою та між собою, порядок здійснення банківських операцій, надання послуг згідно з чинним законодавством України, забезпечення функціонування і розвитку банківської системи
23. Поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі - тих самих, або подібних, або речей такої самої вартості
25. Повноважений та відповідальний представник народу в парламенті країни
27. Основний Закон держави, що приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини
32. Правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються обєднаннями громадян
34. Один з видів дисциплінарних стягнень, який застосовується до порушників трудової дисципліни відповідно до чинного трудового закогодавства
35. Право самостійного управління,розвязання державних питань певною частиною держави
36. Одна з форм оскарження судового рішення, що не набрало законної сили в цивільній, господарській або кримінальній справі

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - 6 клас (укр.)
2.
По предмету Зарубiжна лiтература (укр.) - Реалiзм 9 клас (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы