Кросcворд по предмету Полiтологiя (укр.) на тему "Полiтика (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Полiтологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Полiтологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Тип політичних технологій, що сприяють форсуванню підтримки політичного рішення значними масами населення
4. 28 червня 1996 року було прийнято ... України
8. Один із типів легітимності (за Д. Істоном), який опирається на віру громадян у особисті якості політичного лідера, його спроможність належно використовувати політ. владу
14. Підхід до трактування змісту політичної влади, який розглядає її як здатність досягати поставленої мети
17. Як називаються методи дослідження політичної науки, які включають в себе: системний, структурно-функціональний, біхевіористський, порівняльний та історичний методи

По вертикали
1. Наука по політику
3. Результатом цієї функції політології є перш за все гіпотеза, політологічне прогнозування, які грунтуються на обєктивних наукових даних. ()
5. Як називаються субєкти політичної діяльності, які самі приймають політичні рішення та організовують їх виконання
6. Як називається більшість голосів, яка використовуєтсья на референдумах
7. Тип політичної системи за Г. Алмондом
9. Як називається передача набутого індивідом політичного досвіду у політичну діяльність
10. Яка система добору політичних лідерів має відкритий характер, широке коло електорату, можливість самовисунення, антибюрократичний характер
11. Функція політології, завданням якої є вироблення рекомендацій щодо поведінки субєктів політики
12. Різновид директивних політичних технологій, які передбачають формування таких положень у програмі, які б кваліфіковано акумулювали інтереси різних соціальних груп
13. Вид не альтернативної партійної системи, за якої перемагає партія, бо не має реальної конкуренції
15. Як називається підхід до визначення політики, який розглядає політику як розподіл обовязків і повноважень у суспільстві за умови їх узгодження, що забезпечує ефективність держави і цілісність політичної системи
16. Який суд має парво на офіційне тлумачення Конституції та законів України
18. Тип політичної соціалізації, де взаємодія між собою та державою відбувається на основі спільних цінностей, норм та ідеалів, притаманних даному суспільству
19. Стан, коли населення країни та міжнародне співтовариство визнає правочинність даної влади
20. Як називається процес переходу у внутрішню структуру особистості виомг соціальної політичної системи в ході якого відбувається становлення людини як громадянина

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетингова полiтика розподiлу (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)
4.
По маркетингу - Маркетингова полiтика комунiкацiй (укр.)
5.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы