Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) по темам "Виховання (укр.)", "Дидактика (укр.)", "Основнi поняття (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 24 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) по темам Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. відомий педагог на ім\'я Констянтин
6. Спосіб передачі вчителем знань, засвоєння учнем знань, умінь, навичок. Існують методи розповіді, пояснення, бесіди та інші, їх слід відрізняти від прийомів навчання.
8. Розвиток кого-, чого-небудь власними силами, без впливу, сприяння яких-небудь зовнішніх сил
9. Внутрішній збудник навчальної діяльності. Навчальна діяльність завжди мотивована. Існують соціальні, пізнавальні, моральні мотиви, мотиви спілкування, самовиховання, професійної спрямованості і мотиви небезпечні, корисливі (учусь, щоб похвалили).
11. Автоматична практична дія, вона економить думку, бо коли є навички, то свідомість відступає на другий план.
13. Галузь знань про просторові зони
16. Свідома дія, спрямована на застосування знань, це знання в дії.
18. Продукт пізнання (уявлення, поняття) людиною предметів і явищ, діяльності, законів природи і суспільства.
19. Діяльність без посереднього обдумування

По вертикали
1. Педагогічна наука пояснює діалектику процесу навчання, умови його реалізації і вдосконалення практики, розкриває суттєві для навчального процесу зв\'язки
2. 2 суб\'єкт процесу виховання.
4. Сукупність виразних рухів обличчя, голови, кінцівок і тулуба, супроводжуючих мова і емоції
5. Систематична і цілеспрямована діяльність особистості, орієнтована на формування і вдосконалення позитивних якостей та подолання негативних
6. Це частина методу, він вужчий від методу (запис на дошці).
7. відомі людині знання, уміння, навички. Все те, що створило суспільство у процесі свого істоичного розвитку.
10. форма організації виховання. один чи декілька вихователів та кілька груп дітей.
12. метод стимулювання діяльності і поведінки.
14. метод формування свідомості особистості
15. один із підходів місця дитини у системі виховних відносин, де між учителем та учнем партнерські відносини.
16. Зосередженість діяльності субєкта
17. Система взаємодії субєкту зі світом
20. Цілеспрямований вплив на свідомість
21. Досвід, відкладений у свідомості.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Мультимедийная дидактика
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi поняття (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Основнi поняття (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Основнi поняття та термiни в страхуваннi (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Дидактика (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Народна дидактика (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы