Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) на тему "Протипожежна безпека (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) на тему Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
1. Пошкодження тканин або органів тіла внаслідок удару, поранення, опіку тощо
3. Безколірний газ без запаху
4. Вогнегасник, що застосовують для гасіння піною загорянь майже всіх твердих речовин, а також горючих і деяких легкозаймистих рідин на площі не більше 1 м2
8. Фізична величина, яка описує здатність макроскопічної системи (тіла) до самовільної передачі тепла іншим тілам
10. Нерухома штучна структура (будівля) порівняно великого розміру
12. Швидке горіння, що супроводжується значним виділенням тепла та світла, полум’ям і димом
13. Система взаємопов’язаних пристроїв необхідних для виявлення пожежі на ранніх стадіях розвитку і її гасіння
15. Вогнегасник, в якому застосовують спеціальні суміші вуглеводнів, при подачі в зону горіння гасіння настає при відносно високій концентрації кисню
16. Хімічний елемент головної підгрупи IV групи періодичної системи, групи з атомним номером 8, простими речовинами якого є гази: кисень та озон

По вертикали
2. Вогнегасники із зарядом води з добавками застосовуються для гасіння твердих горючих речовин або рідин
5. Можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що приведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку
6. Безпека, при якій з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей
7. Технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надмірного тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною
9. Вогнегасник, що застосовується для гасіння невеликих вогнищ загорянь горючих рідин, газів, електроустановок напругою до 1000 В, металів і їх сплавів
11. Позарегламентний процес знищування або пошкоджування вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля
12. Вогнегасник, в якому як вогнегасяча речовини застосовується діоксид вуглецю
13. Попередні заходи для недопущення чого-небудь
14. Екзотермічна реакція окислення речовин, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум’я і (або) свічінням

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Безпека життєдiяльностi (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Радiацiйна безпека (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - НТП та безпека (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Пожежна безпека (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы