Кросcворд по предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) на тему "Поняття бухгалтерського облiку (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) на тему Кросcворд по предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Вимірники які обліковують кількість затраченого часу, за одиницю часу
3. Що є способом грошового виміру вартості господарських засобів
7. Який баланс складається при реструктуризації великих підприємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами юридичної особи
8. Яка функція меню формує процес мотивації через потреби гостя, рейтинг страви – оцінка з позиції гостя, співвідношення: ціна – якість.

По вертикали
1. Який облік, безперервно здійснюється з метою отримання інформації про майновий та фінансовий стан підприємства у вартісному вигляді, а також про результати його діяльності, за допомогою подвійних бухгалтерських записів
4. Назва принципу, який означає, що кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв\'язку з чим особисте майно та зобов\'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.
5. Що за баланс складається на підприємстві, до складу якого входять реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на самостійний баланс;
6. Назва методу який обчислює собівартість виготовлення продукції або виконаних робіт, наданих послуг.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основи бухгалтерського облiку (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)
4.
По предмету Контролiнг (укр.) - Органiзацiя управлiнського облiку в системi контролiнгу (укр.)
5.
По - Фiлологiчнi поняття (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы