Кросcворд по психологии на тему "Память"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по психологии на тему Кросcворд по психологии на тему
 
По горизонтали
6. Властиваість сприймання, що характеризується відносною постійністю властивостей предметів незалежно від умов сприймання. У процесі праці вона проявляється в константності сприймання кольору незалежно від освітлення, величини предмета — незалежно від віддалі, форми предмета — при зміні його положення, предметної ситуації як єдиного цілого
8. Залежить від минулого досвіду людини, змісту її психічної діяльності. Ця особливість сприймання називається аперцепцією. Це означає, що за умови неповних, неоднозначних або суперечливих даних людина інтерпретує їх відповідно до наявних у неї системи образів, знань, потреб, мотивів, емоційного стану, змісту і завдань трудової діяльності.Основними властивостями сприймання є предметність, цілісність, структурність, константність, вибірковість та усвідомленість.

По вертикали
1. Властивість сприймання означає, що людина сприймає світ не у вигляді окремих відчуттів, а у формі окремих предметів, що протистоять їй
2. Полягає у виокремленні одних об’єктів серед багатьох інших, які діють на людину
3. Найпростіший психічний процес, суттю якого є відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо діють на органи чуття
4. це процес відображення в корі головного мозку тих предметів і явищ, які в даний момент не діють на органи чуттів.Особливістю уявлень є їх узагальненість, тобто відображення не тільки властивостей одиничного предмета, але і типових властивостей групи предметів
5. Означає, що сприйнятий предмет може бути віднесений до певного класу, визначений і узагальнений словом
7. Властивість пов’язана зі сприйманням взаємозв’язків між елементами відчуттів, що забезпечує цілісний образ предмета

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Память и мышление
2.
По физиологии и психологии труда - Память и ее особенности
3.
По психологии - Внимание, ощущение и память
4.
По предмету Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНРК) - Хранить память предков
5.
По психологии - Память, как психический познавательный процесс (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы