Кросcворд по предмету Культурологiя (укр.) на тему "Мисцетство (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Культурологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Культурологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
5. Как називалось найпоширенiший пiдвид стилю барроко в Українi.
6. Вiзантiйська естетика — синтез двох свiтоглядних тенденцiй: християнської й … (античної)
8. Де народився Дiєго Валаскес?
10. Вид мистецтва
11. Мистецький витвiр з незвичайних матерiалiв чи випадкових предметiв
13. Яка культура є гранично специфiчним феноменом середньовiччя ( ще вiдома як смiхова) (карнавальна)
16. Художнiй напрям у Францiї в кiнцi хiх ст
18. Напрям мистецтва кiнця хiх
20. Одна з функцiй мистецтва
22. Чим називають рельєф,де опукле зображення виступає на площиною фону не бiльш нiж на половину свого обьєму?

По вертикали
1. Художнiй стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовiчної культури країн Захiдної Європи (мiж серединами xii i xvi столiть). (готичний)
2. Що називають комлпект з декiлькох предметiв одного стилю?
3. До якої групи вiдносять Рембрандтвана Рейна
4. Основа середньовiччя
7. Якi собори найвищi та простiшi в планi. Дуже витягнутi по вертикалi i мають високi шпилi башт (нiмецькi)
9. Основна естетична проблематика, яку розробляли вiзантiйцi (символ)
12. Який собор є прикладом переходу до зрiлої готики (xii—xiii ст.) ( Шартрський)
14. Галузь людської дiяльностi яка вирiшує рiзноманiтнi завдання з естетичної органiзацiї простору
15. Вид мистецтва виражальним засобам якого є слово
17. Вiра в одного бога
19. Один з титанiв iталiйського вiдродження
21. В якому мiсцi з'являються прояви романтизму?
23. Яка країна вважається колискою готики (францiя)

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Рефiнансування (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
4.
По литературе - Попелюшка (укр)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы