Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему "Злочини проти власностi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
5. Наявнiсть умислу або необережностi у дiях особи називають
7. Вимога передачi чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпiлим чи його близькими родичами,
9. Вторгнення у житло, iнше примiщення чи сховище з метою вчинення крадiжки, грабежу чи розбою

По вертикали
1. Противоправне приведення майна в повну непридатнiсть щодо його цiльового призначення
2. Викрадення, здiйснюючи яке, винна особа вважає, що робить це непомiтно для потерпiлого чи iнших осiб
3. Внутрiшня частина будiвлi або споруди, де перебуває майно це:
4. Прагнення задовольнити матерiальнi потреби, отримати майнову вигоду злочинним шляхом, це є … . мотив
6. Предметом переважної бiльшостi злочинiв проти власностi є
8. Форма викрадення, що характеризується незаконною витратою чужого майна у своїх корисливих iнтересах
9. Незаконне беоплатне утримання майна, ввiреного винному або майна, яке перебуває в його вiданнi на законнiй пiдставi
10. Важливою ознакою грабежу є

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочин проти власностi (укр.)
2.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
3.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
4.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Мiжнародний захист прав iнтелектуальної власностi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы