Кросcворд по предмету Культурологiя (укр.) на тему "Мисцетство (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 46 слов, смогли построить на 36 слов
Кросcворд по предмету Культурологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Культурологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Один з титанiв iталiйського вiдродження
5. Де народився Дiєго Валаскес?
8. Що називають рiзновид столу,що приставляють до площини стiни
11. Iдейний рух у лiтературi й мистецтвi, що виник наприкiнцi 18 столiття у Нiмеччинi, Великiй Британiї й Францiї. Характерними ознаками є заперечення рацiоналiзму, вiдмова вiд суворої нормативностi в художнiй творчостi, культ почуттiв людини
15. Головна iдеологiя Вiдродження
18. Вiд якого слова походить слово "романтизм"?
21. Вид мистецтва
23. Как називалось найпоширенiший пiдвид стилю барроко в Українi.
26. Основа середньовiччя
29. Вид мистецтва виражальним засобам якого є слово
31. Фамiлiя видатного ландшафного архiтектора,автора проектiв багатьох паркiв та садiв
32. Що називають невеликий павiльйон з колонами або арками,що вiнчує будинок.
33. В якому мiсцi з'являються прояви романтизму?

По вертикали
1. З його iменем пов'язаний конкурс балетного мистецтва в Українi
2. Що називають галерею з вiдкритою колонадою,що завершується фронтоном?
4. Український селекцiонер, який вивiв новi сорти пшеницi
5. До чого виник особливий iнтерес, спричинений розумiнням освяченого iконописного зображення як вищої реальностi, порiвняно з минущим свiтом явищ (пiд час нового етапу розвитку патристичної естетики) (iконопис)
6. Обємне зображення на площинi
7. Кiнорежисер, фiльм якого "Земля" на Всесвiтнiй виставцi у Брюсселi у 1958 р. визнано одним з найкращих фiльмiв усiх часiв i народiв
9. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi хiмiї, "за розробку теорiї перебiгу хiмiчних реакцiй
10. В якiй країнi виник стиль "класицизм?"
12. Вiра в одного бога
13. Напрям мистецтва кiнця хiх
14. Просторова композицiя створена з рiзних речей
16. Художнiй напрям у Францiї в кiнцi хiх ст
17. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi медицини, "за працi з iмунiтету"
19. Вид мистецтва виражальним засобам якого є звук
20. Архiтектурна пам'ятка Київської Русi
22. До якої групи вiдносять Рембрандтвана Рейна
23. Український драматург, п'єси якого можна побачити на сценах Європи, Америки та Астралiї
24. Чарiвний птах, що прийшов iз древнiх єгипетських мiфiв. Для християн цей символ був безпосередньо повязаний iз воскресiнням Христа й сприймався як образ прийдешнього воскресiння мертвих. (фенiкс)
25. Галузь людської дiяльностi яка вирiшує рiзноманiтнi завдання з естетичної органiзацiї простору
27. Вид образотворчого мистецтва виражальними засобами якого є пластика i обєм
28. Де з’явилися першi твори християнського настiнного зображення (рим) (катакомби)
30. Одна з функцiй мистецтва
34. Якi собори найвищi та простiшi в планi. Дуже витягнутi по вертикалi i мають високi шпилi башт (нiмецькi)

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Психодiагностика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
3.
По - Дiєприкметник (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы