Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Об’єднання на засадах угоди майна та підприє­мницької діяльності фізичних та (або) юридичних осіб у формі підприємства, установи чи організації для спільної діяльності з метою одержання прибутку.(
7. Договори у яких одна чи дві сторони договірних відносин позбавлені можливості корегування заздалегідь визначених умов договору
10. Діяльність, яка повязана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також забезпеченням їх виробників необхідними ресурсами
15. Організаційно оформлений постійно діючий ринок, наякому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно продаватися і купуватися - … біржа
17. Майно є завжди реальним, статутний капітал-обліковим, а частка- формально і номінально визначеною…
18. Умови господарського договору, які є характерними для певного його виду, але відсутність яких у договорі не впливає на його юридичну силу
22. Характеристика юридичної особи, яка визначає адресу органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені

По вертикали
1. Договір, що містить зобовязання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта або від свого імені проти документів, зобовязаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому банку здійснити цей платіж
2. Особи, які бажають своїми коштами чи майном взяти участь у санації боржника, тобто перебрати на себе всі борги юридичної особи або певну їх частину, що дало б змогу припинити справу про банкрутство
3. Вид систематизації, який полягає в упорядкуванні обєднаних розрізнених правових норм за предметною ознакою в єдиний акт у визначеному логічному звязку і послідовності господарювання
5. Продаж іноземним субєктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на території України, за умови, що такі товари не використовувались на території України з комерційною метою, та на момент вивезення за межі України перебувають у такому стані, як і на момент їх увезення
6. Договори спрямовані на забезпечення організації господарської діяльності двох і більше учасників господарських відносин
8. Господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном зазначеним у ч.1 ст.139 гк або робочою силою
9. Відносини, повязані з початком, здійсненням і припиненням господарськоїдіяльності
11. Це угода про вирішення арбітражем цивільно-правового спору, який виник між сторонами, що виключає компетенцію державного суду
12. Вид систематизації, який означає зовнішню обробку і обєднання норм права чи нормативно-правових актів, в яких вони містяться, в єдині збірники за окремими критеріями: предметний, системно-предметний, хронологічний, алфавітний та ін
13. Договори, що застосовуються впродовж багатьох століть
14. Цей договір укладається на умовах та у термін, визначений у попередньому договорі
16. Організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності фізичної особи
19. Договори строком дії до 1 року
20. Акції з пільговими правами майнової участі
21. Функція яка забезпечує укладання господорського договору шляхом узгодження своїх позицій щодо змісту договору кожною стороною

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы