Кросcворд по на тему "Домогосподарство (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 35 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
2. Чинники, які виражають економічні відносини щодо залучення людей до трудової діяльності певних економічних результатів
5. Дохід, який одержує домогосподарство за вкладання капіталу
6. Кошти, які одержує домогосподарство за оренду
10. Дохід,від підприємницької діяльності
11. Ефект, коли ціна на товар зростає, то споживачі намагаються замінити цей товар на інший.
15. Конкуренція, на ринку з небагатьма великими продавцями товарів, здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих товарів
17. Самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому господарським кодексом україни та іншими законами
20. Сума, яку отримує домогосподарство за постачання праці на ринок
25. Право, засноване на законі можливість вилучення корисних властивостей речі для задоволення потреб власника чи інших осіб
26. Конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої функції, внаслідок чого, наприклад, окремі виробники мають змогу контролювати ціни й обсяги продажу продукції, яку вони виробляють
28. Витрати домогосподарства на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, а також - на оплату особистих послуг
30. Одна із функцій домогосподарства, коли воно здійснює виробництво власної продукції для задоволення потреб ринку
31. Конкуренція, що здійснюється через зниження цін
33. Юридично забезпечена можливість власника бути в безпосередньому фактичному зв’язку з річчю

По вертикали
1. Використовав слово політекономія.. . Монкрентьен
2. Вся сума доходів, які домогосподарство отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел
3. Статутне обєднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців
4. Форма фінансового контролю. її змістом є перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності
7. Союз, спілка, товариство, обєднання для досягнення спільної мети
8. Розподіл, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед окремих домогосподарств
9. Документ, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період
12. Розподіл доходів домогосподарства залежно від факторів виробництва
13. Сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково обєднують та витрачають кошти
14. Закріплена нормами права за власником можливість визначити долю належної йому речі шляхом знищення, відчуження або передачі її в тимчасове володіння іншим особам
16. Баланс фактичних доходів і витрат домогосподарства за визначений період часу (квартал, місяць, рік) та фінансова база життя, що надає домогосподарству власного стилю споживання та життєдіяльності
18. Сума платежів домогосподарств за товари та послуги, отримані у звітному періоді, сума коштів, направлених ними на купівлю акцій, сертифікатів, валюти, нерухомості, на будівництво, допомогу родичам і знайомим, на вклади до банківських установ, на податки (крім прибуткового) та інші внески
19. Компанія, яка здійснює управління підприємствами за рахунок переважної участі в cтатутному фонді чи шляхом володіння контрольним пакетом акцій інших компаній
21. Споживчий бюджет — вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей
22. Тимчасові статутні обєднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту)
23. Мінімальний набір товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами
24. Певна частина доходу, які домогосподарства в даний час не витрачати, а прагнуть відкласти на майбутнє
25. Економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків
27. Одна із функцій домогосподарства, коли воно здійснює використання товарів і послуг для задоволення власних потреб
29. Договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
32. Виплати, які здійснює держава різним категоріям населення

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Дiєприкметник (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)
4.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы