Кросcворд по предмету Укрмова - на тему "Сполучник"

Был запрошен кроссворд на 26 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Укрмова - на тему Кросcворд по предмету Укрмова - на тему
 
По горизонтали
2. Сполучник і(й), а, але, чи, бо за будовою ……
3. Сполучники, які поєднують головну й залежну частини складного речення
4. Сполучники мов, мовби відносять до сполучників підрядності групи ……
6. Незмінна службова частина мови, що сполучає однорідні члени речення та частини складного речення
8. Сполучники що, щоб, як відносять до сполучників підрядності групи …
9. Сполучники бо, тому що відносять до сполучників підрядності групи ……
12. Сполучники дарма що, хоч відносять до сполучників підрядності групи …
14. Сполучники і…і, ні…ні відносять до сполучників сурядності групи ……
17. Сполучники зате, якби, якщоза будовою ……
18. Протиставний сполучник сурядності

По вертикали
1. Сполучники коли, як, доки відносять до сполучників підрядності групи …
3. Одна з груп сполучників сурядності
5. Сполучники, які поєднують однорідні члени речення або рівноправні частини складного речення
7. Часовий сполучник підрядності
10. Сполучники якби, коли відносять до сполучників підрядності групи …
11. Сполучники хоч…хоч, то…то відносять до сполучників сурядності групи …………
13. За будовою розрізняють сполучники: прості, складні й …………
15. Порівняльний сполучник підрядності
16. Умовний сполучник

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы