Кросcворд по маркетингу на тему "реклама"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 6 слов
Кросcворд по маркетингу на тему Кросcворд по маркетингу на тему
 
По горизонтали
4. іяльність підприємства, спрямована на інформування, переконання та нагадування цільовій аудиторії про його товари, стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу фірми
5. продаж який представляє усне представлення товару (ідеї, послуги) в ході розмови з одним чи кількома перспективними покупцями з метою здійснення продажу чи отримання замовлення.

По вертикали
1. один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який забезпечує передачу споживачу певної інформації про товар, його переваги, сподіваючись на зворотній відгук у вигляді відвідання торгової точки, звернення до консультанта-продавця чи акту купівлі.
2. система взаємовигідних договірних відносин між спонсором, щ є постачальником коштів, ресурсів і послуг, і реципієнтом — стороною, яка отримує в особі індивідів, груп, організацій з метою досягнення спонсором лев-в маркетингових комунікаційних цілей.
3. вид просування, пропаганди і популяризації товару або бренду за допомогою впливу на споживача за допомогою різних методів: звичайної реклами, рекламних акцій, публікацією статей
6. процес створення, розвитку та просування на ринку ідеї або образу конкретного товару або послуги, які в свідомості людей асоціювалися б з логотипом, слоганом, дизайном компанії, якій належить цей образ або ідея.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы