Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему "Суб'єкти (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 9 слов, смогли построить на 9 слов
Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Людина з енергійним, але неврівноваженим типом нервової системи
4. Особа, організація, установа чи держава, що підштовхує певних субєктів до конфлікту
6. Соціальні прошарки, що займають найнижчі щаблі в суспільній системі, мають дуже низький рівень життя. У політичному плані - політичні сили, які перебувають на периферії політичного життя Й неспроможні впливати істотно на політику
8. Особа, група чи інституція, що сприяє розвитку конфліктної ситуації, здійснюючи різноманітну підтримку на користь одного з конфліктантів

По вертикали
1. Сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які виявляються в її поведінці, в ступені її життєвої активності
3. Конкретно-історична форма спільності людей, обєднаних єдиною мовою і територією, глибоким
5. Посередник, третейський суддя
7. Той, хто бере чи брав участь у чому-небудь
9. Той, хто керує ким-, чим-небудь, очолює когось, щось

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Аграрне право (укр.) - Суб'єкти аграрного права (укр.)
2.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Приватнi особи – суб’єкти адмiнiстративного права (укр.)
3.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
4.
По туризму - Об'єкти Києва (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Державна реєстарцiя суб'єктiв господарювання (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы