Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "Основнi теорiї права i правовiдносини (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 16 слов, смогли построить на 13 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Це судове або адміністративне рішення з конкретоної юридичної справи, яклму надається загальнообовязкове юридичне значення
7. Юридичний факт, що не залежить від воді людини
8. Спосіб здійснення систематизації нормативно-правових актів за датою чи в алфавітному порядку
11. Функція напрапвлена на захист найважливіших для суспільства відносин
12. Правило поведінки, якому держава надала загальнообовязкового значення і дотримання якого гарантує своєю примусовою силою

По вертикали
1. Елемент норми права, який визначає права та обовязки субєкта
2. Елемент норми права, який наступає у разі недотримання експозиції
3. Це функція, яка направлена на регулювання, впорядкування суспільних відносин і встановлення правил поведінки для людей
5. Двосторння або багатостороння угода, що містить норми права називається нормативно-правовим
6. Елемент норми права, вказівка на умови і обставини при яких реалізується дана норма
9. Один із способів здійснення систематизації нормативно-правових актів
10. Це врегульованні нормами права суспільні відносини, учасники яких мають юридичні права і обовязки
12. Це номативний акт вищого представницького органу державної влади або безпосереднь самого народу, який регулює найважливіші сфери суспільних відносин і має вищу юридичну силу

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Теория страни и права (укр.)
2.
Теорiя держави i права (укр.)
3.
Основы права
4.
Теория государства и права (ТГиП)
5.
История отечественного государства и права (ИОГП)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовiдносини (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи теорiї держави (укр.)
4.
По предмету Теорiя органiзацiї (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiй (укр.)
5.
По предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiї (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы