Кросcворд по предмету Бизнес план - на тему "Глоссарий"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Бизнес план - на тему Кросcворд по предмету Бизнес план - на тему
 
По горизонтали
1. когамда айырбастау нысаны бар енбек онимі
3. іс-кимыл жасайтын салада унамды натижеге жету ушін журіп отыратын экономикалык жарыс,
5. нарыктык субъектілер арасындагы карым-катынастардын турі(айрыкша құқықтық)
6. баскару менгеру уйымдастыру
8. Латын тілінде негізгі қаржы мағынасына ие

По вертикали
2. көпшілік алдында кім артық төлем ұсынса, бұйым және т.б. зат соған сатылатын бәсекелес
4. Пайда алу мақсатында жұмсалған акша
7. максат кою, стратегияны азірлеу жане оларды жузеге асырудын накты жолдарын аныктау процессі.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы