Кросcворд по предмету Этнография на тему "Чукчи: материальная и духовная культура"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Этнография на тему Кросcворд по предмету Этнография на тему
 
По горизонтали
2. Термін «фольклор» вперше був введений англійським ученим. Як звали цього вченого?
3. Скільки виділяють типів фольклору
5. суспільствознавча наука, об'єктом дослідження якої є народи, їхня культура і побут, походження, розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства
6. Невеликий твiр, що часто складається з однiєї фрази, побудований на поєднаннi (повтореннi) слiв i звукiв, ускладненому для вимови.
8. хто является автором фольклорних творів?

По вертикали
1. Становлення української етнографії як окремої наукової дисципліни відбулося в середині якого століття АБО Перша згадка про Етнографію
4. Коротесенькi пiсеньки чи вiршики гумористичного, жартiвливого змiсту iгрової спрямованостi.
7. розповідь, яка передає уявлення людей про світ, місце людини в ньому, в походженні всього сущого, в богів і героїв.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Культура
2.
История и культура
3.
Информационная культура
4.
Православная культура
5.
Корпоративная культура

Похожие кроссворды

1.
По предмету Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) - Материальная и духовная культура
2.
По истории Казахстана - Материальная и духовная культура казахского народа
3.
По обществознанию - Духовная культура
4.
По обществознанию - Духовная культура и мораль
5.
По административному праву - Дисциплинарная и материальная ответственность


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы