Кросcворд по предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) по темам "Кредитно-модульна система(укр.)", "Iсторiя виникнення Болонської системи (укр.)", "Структура вищої освiти по Болонському процесу (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) по темам Кросcворд по предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) по темам
 
По горизонтали
4. Забезпечення умов для розширення чого є одним з найважливіших завдань України для її інтеграції до Болонського процесу
6. За чим виставляється підсумкова (семестрова) оцінка за знання дисципліни в цілому
8. Для здобуття якого ступеня загальне навантаженняповинно дорівнює 180-240 кредитам

По вертикали
1. Задокументована завершена частина освітньо-професійної програми, що реалізується різноманітними видами навчальної діяльності студента
2. Одна з 4-х країн, яка підписала у 1998 році Сорбонську декларацію
3. Назва предмету у внз
4. Назва присвоєного ступеню після навчання у внз
5. Як називалась конференція, що пройшла у 2003 році за участю 29 країн
7. Назва країни, яка у 2005 році підписала Болонську декларацію
9. Форма модульного контролю

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Податкова система (укр.)
4.
Банкiвська система (укр.)
5.
Iсторiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) - Структура вищої освiти по Болонському процесу (укр.)
2.
По предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) - Кредитно-модульна система(укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)
4.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
5.
По психологии - Психологiя вищої школи як наука та навчальна дисциплiна (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы