Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "Конституцiйне право (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 26 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Є необхiдним засобом охорони суспiльства вiд злочинних посягань
3. Вид кримiнального права,що мiстить норм загального продукту про всi злочини
6. Штатний працiвник юридичної особи
7. На скiльки рокiв оберається голова ксу
10. Основний закон держави України
13. Державний орган,що здiйснює правосуддя
15. Коли Україна стала незалежною
16. Дiяльнiсть компетентних правоохоронних органiв,що полягає у дослiдженнi певних злочинiв
17. Коли була прийнята Конституцiя України
18. В скiльки рокiв громадянин може ставати нардепом
19. В скiльки рокiв громадянин може стати призидентом
21. Коли був проведений всеукраїнський референдум
22. Службова особа органу внутрiшнiх справ,що слiдкує за безпекою,здiйснює контроль законодавства
24. Злодiяння, злий вчинок з точки зору тiєї чи iншої системи цiнностей, людини, групи людей, чи людства в цiлому

По вертикали
1. Якої юрисдикцiї мiсцевi суди
4. Що таке нпа
5. Людина,яка чинить суд
8. На скiльки рокiв оберається голова мiсцевого суду
9. Коли був прийнятий кримiнальний кодекс (мiсяць)
11. Скiльки судiв ксу
12. Фiзична особа,яка здiйснює адвокацьку дiяльнiсть
13. Україна є
14. Як називаються кодекс який регулює майновi вiдносини
20. Загальна назва професiї, яка обєднує всiх тих, хто служить закону
23. Як називається закон,який ще не припинений або не вiдмiнений iншим законом
24. Нормативно-правовий акт,який регулює найважливiшi сус.вiдносини

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Конституцiйне право (укр.)
2.
Конституцiйне право України (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Конституцiйне право України (укр.)
2.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйне право як наука (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Конституцiйне право зарубiжних країн
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Громадянське право (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы