Кросcворд по информатике по темам "Общий (укр.)", "Комп'ютер (укр.)", "Комп'ютернi вiруси (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 35 слов
Кросcворд по информатике по темам Кросcворд по информатике по темам
 
По горизонтали
3. пристрiй для зчитування iнформацiї
5. друкує тексти та малюнки
6. Набiр програмних утилiт, якi встановлюються на компютер для маскування факту проникнення i присутностi в системi
8. Компютерна програма або скрипт, що використовує недолiки або помилки операцiйних систем i iншого програмного забезпечення
11. Меню, що викликається правою кнопкою мишi чи спецiальною клавiшею клавiатури
16. Величина, що визначае кiлькiсть точок на одиницю площi
17. Мережi, якi можуть складатися з тисяч персональних компютерiв i локальних мереж, обєднаних один з одним i якi управляються вiддалено
18. Службова програма
21. Програма для зменшення обсягу файлу
23. Невелике вiкно, призначене для взаємодiї користувача з програмою
25. Cенсорна панель ноутбука
28. Програма керування зовнiшнiм пристроєм
29. Пристрiй для перенесення iнформацiї з одного компютера на iнший
31. Я показую об’єкти,Фото-, вiдеопроекти.Я не плеєр, не мотор,А звичайний - …
32. Iнфiкований Malware-программами, що дозволяють хакерам отримати права видаленого управлiння системою i використовувати її в злочинних цiлях
34. Каталог

По вертикали
1. В комп’ютера, як i в людини, в роботi органи єдинi. Скажiть, як те, що замiсть серця, в комп’ютерних вiдсiках зветься?
2. Найпростiший текстовий редактор
4. Не пишу та не малюю,Я для вас лише друкую.Пристрiй друку — оце я!Як, скажiть, моє iм'я?
7. Набiр завнiшнiх та внутрiшнiх пристроїв вводу-виводу разом складають.. .
9. Умовний малюнок iз зображенням яких-небудь дiй, подiй, предметiв i тощо
10. Наука про iнформацiю
11. пристрiй для введення iнформаццiї
12. Одиниця зберiгання даних на гнучких i жорстких дисках компютерiв
13. Позначає резидентнi програми, завантаженi в память самою системою
14. Майстри маскування i камуфляжу
15. Елемент вiкна, що дозволяє обрати лише один з кiлькох варiантiв
19. Елемент вiкна, що застосовується для збiльшення або зменшення певної змiнної
20. I комп'ютери порою Розмовляють мiж собою А для цього їм потрiбна Рiч вiдома не усiм До телефону пiдключай I повiдомлення приймай, Адже мову ми ведем Про зв'язок через
22. Paint - це найпростiший графiчний
24. Лiнiйка, на якiй розмiщенi кнопки
26. Програма, що працює пiд керуванням ос Windows
27. Манiпуляцiя хост-файлами веб-браузерiв з метою перенаправлення запитiв по помилкових адресах
30. Папка, де зберiгаються видаленi файли
33. Має хвостик, очi - кнопки, Не боїться кiшки. Пiд долонею працює Вправна, зручна.. .

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Религiєзнавство (укр.)
2.
Информатика (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По информатике - Комп'ютернi вiруси (укр.)
2.
По предмету Iнформатика (укр.) - Комп'ютер (укр.)
3.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi комп’ютера (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi персонального комп'ютера (ПК) (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы