Кросcворд по предмету ОСПО - на тему "Судова влада"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету ОСПО - на тему Кросcворд по предмету ОСПО - на тему
 
По горизонтали
4. сила, яка за допомогою авторитету, заохочення та примусу має здатність зі своєї волі впливати на інших
7. передача функцій, повноважень на певний час

По вертикали
1. заход примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого
2. назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . поділяються на нормативні й індивідуальні
3. здатність об'єктивно відображати дійсність
4. колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.
5. передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне винне каране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину
6. посадова особа державного органу судової влади, яка наділена повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы