Кросcворд по предмету Безпека життєдіяльності - на тему "Комбіновані небезпеки"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Безпека життєдіяльності - на тему Кросcворд по предмету Безпека життєдіяльності - на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
1. Який наркотик найшвидше викликає звикання?
3. Яка природно-соціальна небезпека знищує імунатет людини?
7. Яка наука вивчає взаємодiї живих органiзмiв i їх спiльнот мiж собою i з навколишнiм середовищем
8. Як називається хвороба, яку в народі називають "Хвороба брудних рук"?

По вертикали
2. Масове розповсюдження iнфекцiйного захворювання людини в будь-якiй мiсцевостi, країнi, яке суттєво перевищує загальний рiвень захворюваностi
4. Яким шаром атмосфери захищені люди та життєве середовище від ультрафіолетового випромінювання?
5. Стан дiяльностi людини, за якої з певною вiрогiднiстю виключена можливiсть заподiяння шкоди її здоров'ю
6. Якi небезпеки, широко розповсюджуються в суспiльствi i загрожують життю i здоров’ю людей

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы