Кросcворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) на тему "Грошовий потiк (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) на тему
 
По горизонтали
5. Однiєю з функцiй фiнансового менеджменту є розробка фiнансової … пiдприємства
7. Система пiдходiв, принципiв та методiв розробки, прийняття та реалiзацiї управлiнських рiшень з питань фiнансово-господарської дiяльностi субєкта господарювання
10. Це найбiльш лiквiднi активи, якi в певному розмiрi повиннi постiйно бути присутнiм в складi оборотних коштiв, iнакше пiдприємство буде визнане неплатоспроможним

По вертикали
1. Ключовий показник органiзацiї фiнансовий результат
2. Всi фактори, що впливають на формування грошових потокiв, можна роздiлити на зовнiшнi i
3. Фiнансовий менеджмент безпосередньо повязаний з … менеджментом
4. …дiяльнiсть-це сукупнiсть операцiй з придбання та пподажу необоротних активiв, а також короткострокових фiн iнвестицiй, що не є еквiвалентами грошових коштiв
6. Науково обгрунтоване передбачення ймовiрного розвитку подiй або явищ на майбутнє на основi статистичних соцiологiчним економiчних та iнших дослiджень
7. Обєктом фiнансового менеджменту є … дiяльнiсть субєктiв господарювання
8. Побудова системи управлiння грошовими потоками пiдприємства базується на скiлькох принципах
9. Яка служба є субєктом управлiння грошовими потоками

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Психодiагностика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовий ринок (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)
5.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы