Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему "Внутрiшньоособистiсний конфлiкт (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Американський соціолог, який визначив конфлікт як боротьбу за цінності і претензії на певний статус, владу, ресурси, метою якої є нейтралізація, знищення опонента або нанесення йому шкоди
6. Одна з найпоширеніших форм конфлікту
11. Внутрішньоособовий конфлікт виникає також при недовантаженні на роботі та
15. Група найбільш поширених нервово-психічних розладів, в основі яких лежить непродуктивне вирішення протиріч між особою і значущими для неї чинниками дійсності, що супроводжуються тяжкими переживаннями і можуть призвести до втрати сенсу життя
17. Тип внутрішньоособового конфлікту (конфлікт вибору в умовах достатку)
19. Виникає через порушення рівноваги між людиною і навколишнім середовищем або через порушення процесу соціальної чи професійної адаптації через який конфлікт

По вертикали
1. У організаціях цей конфлікт може виявлятися як
2. Австрійський вчений, який відзначив, що людське існування повязане з постійною напругою і подоланням суперечності між біологічними бажаннями та соціально-культурними нормами, між несвідомим і свідомістю
4. Психічний стан людини, викликаний труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети чи вирішення завдання, проявляється через важке переживання невдачі або нерозвязного конфлікту
5. Внутрішньоособовий конфлікт може виникнути внслідок…
7. Тривале існування будь-якого виду конфліктів або їх сукупності - це який конфлікт
8. При якому конфлікті це зіткнення мотивів і неусвідомле-них прагнень особи
9. Один із способів самогубства
10. Управління субєктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, переживаннями, спрямованими на зміну своєї особистості відповідно до усвідомлених цілей, ідеалів і переконань задля самовдосконалення
12. Більшість цих конфліктів повязана з низьким рівнем задоволення від праці
13. Свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією
14. Неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи
16. слова, дiї чи їх вiдсутнiсть, що можуть привести до конфлiкту
18. Будь-який розвиток не може здійснюватися без чого

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Етика (укр.) - Конфлiкт (укр.)
2.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Мiжособистiсний конфлiкт (укр.)
3.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Конфлiкт поняття та предмет вивчення (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По - Лiнгвiстика (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы