Кросcворд по менеджменту на тему "Поняття"

Был запрошен кроссворд на 14 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по менеджменту на тему Кросcворд по менеджменту на тему
 
По горизонтали
1. Аспекти менеджменту, що відображають структуру державних, політичних та економічних інститутів, здійснювану ними політику, законодавство, яке регулює бізнес, трудові відносини, податкову політику тощо
3. Процес планування, організації, мотивації й контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації
4. Загальне поняття, що представляє собою діяльність, пов’язану з впливом керуючого суб’єкта на керований об’єкт з метою досягнення певних результатів
8. Ланка системи управління, що управляє, здійснює цілеспрямовану дію на інші елементи системи управління
9. Формування факторів, що спонукають персонал до ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань для досягнення цілей організації
10. Процес ефективного використання теоретичних знань у практичній діяльності, сукупність прикладів, досвіду та особистих якостей для кваліфікованого вирішення управлінських проблем у різних ситуаціях
11. Підхід, що розглядає організацію як систему

По вертикали
2. Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі чи цілей
5. Підхід до управління, що розглядає його як безперервну серію взаємозвязаних управлінських функцій
6. Вчений, що сформулював 17 правил підходу до оволодіння мистецтвом управління
7. Логічне взаємовідношення рівнів управління і функціональних областей, побудованих в такій формі, яка дозволяє найефективніше досягти мети організації
8. Сукупність пов’язаних елементів, об’єднаних в одне ціле для досягнення певної мети, кожна з яких робить свій внесок в характеристики цілого

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы