Кросcворд по праву на тему "Теорія держави і права"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по праву на тему Кросcворд по праву на тему
 
По горизонтали
5. загальнонауковий метод , який отримує , обробляє, аналізує інформацію, що характеризує кількісні показники й закономірності життя суспільства
6. Основні напрями її теоретичного і практичного призначення в суспільстві з метою його прогресивного перетворення
8. равова реальність, право, його явища і процеси, держава у зв'язку з правом і зумовленості ним як абстрактні творіння суспільного життя, що не пов'язані з конкретною історичною епохою і пізнаються через узагальнені про них уявлення.

По вертикали
1. основні закономірності становлення, оформлення, функціонування права і держави (як юридичного явища), виражені в узагальненому вигляді в поняттях, категоріях, принципах, теоретичних конструкціях, через які розкриваються об'єктивні властивості праводержавних явищ і процесів.
2. загальнонауковий метод вивчає специфіки державно-правового явища конкретного історичного періоду, розгляд динаміки його історичного розвитку
3. Функція виявлення сутності явищ і процесів правового і державного життя суспільства, об'єктивних умов їх існування
4. загальнонауковий метод вивчає державно-правових явищ через дослідження їх функцій
7. евні теоретичні принципи (підходи), логічні прийоми та спеціальні способи дослідження, які дають змогу установити істинні знання про загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы