Кросcворд по предмету marketing - на тему "marketing"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету marketing - на тему Кросcворд по предмету marketing - на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
3. mediul de marketing ce pune în valoare resursele naturii
6. Element al micromediului necesar îndeplinirii obiectivului de activitate al întreprinderii
7. element al mixului de marketing ce reprezintă un un material rezultat dintr-un proces de muncă
11. Element ce compune viața economicăunei societăți specific perioadelor de criză economică
12. Componentele mediului extern al întreprinderii, cu care acesta intră în relații directe, dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale
14. Mediul extern caracterizat de schimbări bruște și imprevizibile, generează un grad ridicat de risc
15. este un factor important de producție ce face parte din mediul natural de marketing
19. este mediul de marketing format din elementele ce alcătuiesc sistemul de valori ai unei societăți
21. mediul de marketing alcătuit din elemente politice
23. elementul cheie în jurul căruia se învârte activitatea de marketing

По вертикали
1. cea mai importantă componentăMarketingului intern
2. reprezintă suportul fizic al tuturor echipamentelor de producție
4. obiecte necesare desfășurării proceselor economice
5. mediul de marketing care se referă la populația care locuiește în zona întreprinderii
8. Mediul extern care descrie perioade liniștite pe piață și este tot mai rar întâlnit
9. Se realizează prin publicitate
10. Component al micromediului ce sporește competitivitatea
12. Este ansamblul factorilor pe care întreprinderea nu-i poate influența, dar care acționează asupra ei ca șiagenților economici cu care ea se află în contact nemijlocit
13. element al mixului de marketing ce implică distribuția produsului și transmiterea acestuia către client
16. mediul extern de marketing caracterizat de frecvente modificări
17. mediul de marketing compus din elementele ce fac parte din viața economicăunei societăți
18. Mediul de marketing ce implică actele normatice și instituțiile ce asigură buna funcționare aeconomiei într-o societate
20. Savantul caredefinit mediul de marketing ca fiind totalitatea oportunităților și primejdiilor generate sau cărora trebuie să se facă față
22. Este mediul ce descrie totalitatea resurselor unei firme

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы