Кросcворд по предмету Податкова система (укр.) на тему "Мито (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету Податкова система (укр.) на тему Кросcворд по предмету Податкова система (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Особи, якi пiдлягають обовязковiй реєстрацiї, або можуть добровiльно зареєструватись
5. Вид ставки, фiксована величина стосовно кожної одиницi вимiру бази оподаткування
8. Термiн сплати податкiв
10. Непрямий податок, який представляє собою надбавку до цiни товару, або послуги.
11. Один з елементiв акцизного податку, який включає в себе iмпортерiв пiдакцизних товарiв
12. Митний режим вiдповiдно до якого товари зберiгаються пiд митним контролем без оформлення податкiв i зборiв i знаходиться на зберiгання

По вертикали
1. Вид ставки, за якої одночасно використувуються абсолютнi та адвалорнi ставки
2. Вид непрямих податкiв, яким оподатковується зовнiшнiй торгiвельний оборот.
4. Мито, що встановлюється державою без врахування мiжнародних договорiв
6. Вид мита, основою якого, є ввезення товарiв за цiною, що є значно нижчою нiж iснує в країнi-експортера, i таке ввезення загрожує нацiональним виробникам
7. Вид акцизу, який має широку базу оподаткування
8. Пiдстава для нарахування пдв, що виписується у двох примiрниках
9. Рiзновид непрямих податкiв, яким оподатковуються високорентабельнi товари та монопольнi товари
11. Мито для товарiв України та членiв сот, щодо режиму найбiльшого сприяння
13. Вид акцизу, за якого не всi товари пiдлягають оподаткуванню

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Дiєприкметник (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)
5.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы