Кросcворд по предмету Гроші і банківництво - на тему "Гроші і банківництво"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Гроші і банківництво - на тему Кросcворд по предмету Гроші і банківництво - на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Фінансовий посередник, що позичає гроші під заставу рухомого майна
6. Сукупність готівкових коштів, випущених в обіг Національним банком, коштів обов’язкових резервів, коштів на кореспондентських рахунках та інших коштів інших депозитних корпорацій (банків), коштів державних нефінансових корпорацій і домашніх господарств (працівників Національного банку) у Національному банку України
8. Інструмент обміну, який може існувати лише тоді, коли є вироблені товари і люди, спроможні їх виробляти
11. Банківські системи більшості країн є дворівневі, існує чіткий розподіл повноважень та функцій між центральним та комерційними банками
16. Банківська система є самостійною ланкою кредитної системи, якій характерні свої особливості та цілі розвитку
18. Функція , яка випливає з грошей як засіб платежу, коли товари реалізуються у кредит з відстрочкою платежу (на виплат)
19. Майнова форма забезпечення кредиту, яка передбачає надання у заставу нерухомого майна

По вертикали
1. Національна грошова одиниця даної країни, що використовується у міжнародних операціях
3. Номінальний вираз усієї сукупності загальновизнаних платіжних засобів (грошей), які є у розпорядженні економічних суб’єктів у певний момент часу
4. Зобов’язання відповідно яким продавці передають гроші у повне розпорядження покупцям за умови їх повернення у визначений термін і зі сплатою (чи без неї) процентного доходу
5. Елемент грошової маси, який об’єднує певні категорії обігових активів, класифікованих за ознакою ліквідності, тобто рівнем здатності перетворюватися в грошові кошти
7. Аркуші паперу, який додають до векселя для додаткових індосаментів
9. Зобов’язання за якими продавці, передаючи гроші покупцям, прописують певні обмеження їх користуванням, а саме: визначають цільові напрями їх використання
10. Сучасні економічні, організаційні та правові засади створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків визначені законодавством та іншими нормативно-правовими актами держави
11. Грошова система, в якій роль загального еквівалента належить двом дорогоцінним металам: золоту і сріблу
12. Форма організації грошового обігу в країні, або цілісна єдність елементів грошової сфери, які взаємодіють між собою
13. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання терміну платежу визначену суму власнику
14. Центральний банк як перший рівень банківської системи здійснює емісію грошей, реалізує грошово-кредитну політику, а неемісійні комерційні банки пропонують банківські послуги економічним суб’єктам
15. Вивченя монет, монетних скарбів, а також техніки монетної справи
17. Грошова система, в якій функцію міри вартості виконує один метал (золото або срібло)
20. Рух вартості в інтересах реалізації певних потреб

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы