Кросcворд по предмету фінансове право - на тему "фінансові правовідносин"

Был запрошен кроссворд на 7 слов, смогли построить на 7 слов
Кросcворд по предмету фінансове  право - на тему Кросcворд по предмету фінансове  право - на тему
 
По горизонтали
5. передбачена нормами права міра можливої поведінки учасника правовідносин.
7. сукупність фінансових ресурсів розпорядниками яких є певні міжнародні о-ції за рахунок яких задовольняються потреби певної групи держав

По вертикали
1. це сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням централізованих фондів коштів.
2. це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
3. ормативно-правовий акт, який наділений найвищою юридичною силою, приймається в особливому порядку та регулює найбільш важливі суспільні відносини
4. це врегульовані фінансово-правовими нормами суспільні відносини, учасники яких виступають як носії юридичних прав та обов'язків у сфері мобілізації, розподілу й витрачання фондів коштів держави.
6. фінансові ресурси розпорядниками яких є певна фіз.. чи юр. особа приватного характеру і які спрямовані на задоволення потреб цієї ж особи.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы