Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
По горизонтали
3. Яка єдина грошова система в нашiй державi
4. Яке тлумачення зясовує змiст норми права через використання законiв i правил формальної логiки
7. Це найбiльш складна i досконала форма систематизацiї законодавства, що має правотворчий характер
11. Врегульована законодавством дiяльнiсть уповноважених державних органiв щодо розробки та прийняття нормативно - правових актiв,якi мiстять загальнi правила поведiнки( норми права )
12. Угрупованнянорм права певної галузi чи пiдгалузi, що регулює конкретний вид суспiльних вiдносин

По вертикали
1. Внутрiшня структура права, яка виражається в єдностi i узгодженостi всiх норм права даної держави, що дiють, а також в їх розподiлi по галузях i iнститутах права
2. Частина норми права,яка вказує на првило поведiнки,якому повиннi пiдкорятись учасники правовiдносин
5. Правлiння 3 князiв мало назву…
6. Правомiрна поведiнка мiстить два моменти : iнформацiйний та …
8. Здатнiсть субєкта нести юридичну вiдповiдальнiсть
9. Внутрiшнiй розумовий процес, що не виходить за межi свiдомостi самого iнтерпретатора
10. Форма реалiзацiї права за складнiстю i характером - складна i проста, складна вiдбувається за участю …

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Теорiя держави i права (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Теорiя контролю (укр.)
4.
Економiчна теорiя (укр.)
5.
Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Теорiя держави i права (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы