Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) на тему Кросcворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Яка єдина грошова система в нашiй державi
4. Яке тлумачення зясовує змiст норми права через використання законiв i правил формальної логiки
7. Це найбiльш складна i досконала форма систематизацiї законодавства, що має правотворчий характер
11. Врегульована законодавством дiяльнiсть уповноважених державних органiв щодо розробки та прийняття нормативно - правових актiв,якi мiстять загальнi правила поведiнки( норми права )
12. Угрупованнянорм права певної галузi чи пiдгалузi, що регулює конкретний вид суспiльних вiдносин

По вертикали
1. Внутрiшня структура права, яка виражається в єдностi i узгодженостi всiх норм права даної держави, що дiють, а також в їх розподiлi по галузях i iнститутах права
2. Частина норми права,яка вказує на првило поведiнки,якому повиннi пiдкорятись учасники правовiдносин
5. Правлiння 3 князiв мало назву…
6. Правомiрна поведiнка мiстить два моменти : iнформацiйний та …
8. Здатнiсть субєкта нести юридичну вiдповiдальнiсть
9. Внутрiшнiй розумовий процес, що не виходить за межi свiдомостi самого iнтерпретатора
10. Форма реалiзацiї права за складнiстю i характером - складна i проста, складна вiдбувається за участю …

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фармакологiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Полiтологiя (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Астрономiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы