Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "10 клас (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Правила поведiнки, якi встановлюються i забезпечуються обєднаннями громадян
6. Субєкт правовiдносин
7. Важлива форма безпосередньої демократiї, що полягає в проведеннi голосування, шляхом якого приймаються рiшення з будь-яких питань
10. Надання державою громадянства своєї країни особам, що мають громадянство iншої країни або зовсiм його не мають, за їхньою заявою
14. Соцiалiстична федеративна, тоталiтарна держава, яка iснувала у 1922–1991 роках у Схiднiй Європi, Центральнiй та Пiвнiчнiй Азiї
17. Найбiльш демократична процедура прийняття колективних рiшень
18. Повноважений та вiдповiдальний представник народу в парламентi країни
19. Дiя особи, спрямована на набуття, змiну або припинення цивiльних прав та обовязкiв

По вертикали
1. Право самостiйного управлiння,розвязання державних питань певною частиною держави
2. Нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини шляхом встановлення загальнообовязкових правил (норм)
4. Добровiльне обєднання суверенних держав, яке створююється для досягнення конкретної мети
5. Емблема, усталений вiдповiдно до законiв геральдики вiдмiтний символiчний знак (зображення) що належить державi, населеному пункту, дворянському роду або окремiй особi тощо
8. Система державно-полiтичної влади, яка регламентує усi суспiльнi та приватнi сфери життя i не визнає автономiї вiд держави таких недержавних сфер людської дiяльностi як економiка i господарство, культура, виховання, релiгiя[1][2]
9. Головний (провiдний) орган у системi центральних органiв виконавчої влади для забеспечення реалiзацiї державної полiтики у визначенiй сферi дiяльностi
11. Стратегiчний пiдхiд української держави до вiдносин з iноземними державами, спiвпрацi з мiжнародними органiзацiями, просування своїх нацiональних iнтересiв та захисту прав своїх громадян та української дiаспори за кордоном
12. Людина, що має стiйкий правовий звязок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обовязках
13. Повне або часткове звiльнення засудженного вiд покарання. В Українi помилування здiйснюється Президентом держави
15. Державний правоохоронний орган спецiального призначення, який забезпечує державну безпеку України
16. Заборона, яка накладається трибуном (головою держави) на рiшення iншого державного органу. В сучасних державах право вето, як правило, надається главi держави щодо законiв, якi приймає парламент

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - 6 клас (укр.)
2.
По предмету Зарубiжна лiтература (укр.) - Реалiзм 9 клас (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы