Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) по темам "Казахстан", "Профессии (каз.)", "Праздник (каз.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) по темам Кросcворд по предмету Казахский язык (каз.) по темам
 
По горизонтали
1. Птицы
4. Ай мемлекеттiк табии орыы 2004 жылда рылан
8. Азастаннын е биiк тау
9. Кiшi Жздi Шер Гази-ханнын ксiнiн аты кiм
10. Р-сынын ай зенiне грек тарихшылар «таниас» деген ат ойды
12. Подснежник
14. Праздник
15. Аза ылым-тiлшi, филолог,педагог, оам жне мемлекеттiк айраткер 1899-1938 жылдарында мiр срген кiм

По вертикали
2. Укаш атанын мазары ай аланын касында орналасан
3. Би Темiрге қай жырау шығармасы екенiн анықтаңыз.
5. Азатын бесiншi ханы кiм болан
6. Кне орыс жылнамаларда ыпшатарды алай атады
7. Абай: «Балаларыңды әке орнына бағу қарызым болар», - деген сөздердi кiмге айтқанын табыңыз.
10. Жамбылдың ұстазын белгiлеңiз.
11. Оыздардын астана болан кне ала
13. Отырар аласынын баса аталымы
16. 1854 жылда азастандаы ай ала рылды

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Политология (каз.)
2.
История (каз.)
3.
ҚАЗАҚ ТIЛI (каз.)
4.
Профессии

Похожие кроссворды

1.
По предмету Казахский язык (каз.) - Праздник (каз.)
2.
По предмету Казахский язык (каз.) - Профессии (каз.)
3.
По английскому языку - Профессии (каз.)
4.
По предмету Казахский язык (каз.) - Су (каз.)
5.
По предмету Казахский язык (каз.) - Денсаулық (каз.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы