Кросcворд по предмету Цивiльний процес (укр.) на тему "Касацiйне провадження (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Цивiльний процес (укр.) на тему Кросcворд по предмету Цивiльний процес (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Особа, що розглядає касацiйну скаргу i перевiряє її вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства?
3. Напротязi якого термiна можна подати касацiйну скаргу?
4. Назва iнстанцiї в якiй розглядаються справи з метою пере­вiрки законностi рiшень суду першої та апеляцiйної iнстан­цiй.
6. Якi дiї вчиняє суддя-доповiдач у попередньому судовому засiданнi
8. У якiй частинi рiшення вказуються чи були i ким порушенi, не визнанi або запереченi права, свободи чи iнтереси, за захистом яких мало мiсце звернення до суду, має викладатися з урахуванням тих змiн, якi були за­явленi пiд час розгляду справи
9. Як називається розгляд справи, проведений протягом п'яти днiв пiсля складання доповiдi суддею-доповiдачем ко­легiєю у складi трьох суддiв у нарадчiй кiмнатi без повiдом­лення осiб, якi беруть участь у справi?
10. У якiй формi подається касацiйна скарга?

По вертикали
1. Касацiйна скарга може бути подана протягом якого термiна?
2. Особа, що розглядає касацiйну скаргу i перевiряє її вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства?
5. З якого моменту рiшення суду набирає законної сили?
7. Що може зробити суд з касацiйною скаргою якщо вiдсутнi пiдстави для скасування судового рiшення.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Виконавче провадження (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
3.
По - Дiєприкметник (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы