Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам "Грошовi системи (укр.)", "Суть i функцiї грошей (укр.)", "Кредит (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 16 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам
 
По горизонтали
4. Трансакцiйний варiант та варiант касових залишкiв є рiзновидом… . теорiї
7. Форма руху безпосередньо промислового капiталу i спосiб перетворення товарного капiталу у грошовий шляхом продажу товарiв з вiдстроченням платежу та з поверненням боргу грошима
12. Полiтика iнфляцiї, або по-iншому … полiтика
14. Банк, заснований в 1944 роцi, є однiєю з найбiльших у свiтi органiзацiй, що надають допомогу з метою розвитку
15. Субєкт кредитного вiдношення, що надає вартiсть у тимчасове користування

По вертикали
1. Виготовленi з паперу або iншого малоцiнного металу грошi
2. Виписане боржником письмове зобов’язання кредитору про сплату коштiв у визначений строк - це … .. вексель
3. Один з стандартiв грошової системи, що називали урiзаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмiнювались лише на зливки золота
5. Грошi, мiрилом яких є потреба держави у фiнансуваннi бюджетного дефiциту
6. Неповноцiннi знаки вартостi, якi виникають i функцiонують в обiгу на основi кредитних стосункiв –.. . грошi
7. Кредит, який надавали на виробничi потреби
8. Кредит, який надавали на виробничi потреби
9. Курс, який визначає вартiсть грошових одиниць однiєї країни, що виражений у грошових одиницях iншої країни
10. Можливiсть використання певного активу в ролi засобу платежу, який здатен зберiгати свою нормальну вартiсть незмiнною
11. Простий вексель, емiтований банком
13. Монета яку випускають для зручностi обслуговування роздрiбного обiгу

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
4.
Финансы и кредит
5.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
3.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
4.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы