Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему "Загальне (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. сума фондiв заробiтної плати промислово – виробничого та невиробничого персоналу
8. Розрiзняють номiнальну заробiтну плату i ...

По вертикали
1. У сучасних умовах на пiдприємствах застосовуються рiзнi форми i системи оплати працi, але найбiльше поширення отримали двi форми оплати працi: погодинна i...
2. оплата працi за вiдпрацьований час - це
4. виражена в грошовiй формi частина нацiонального доходу, що розподiляється по кiлькостi i якостi працi, витраченої кожним працiвником, що надходить у його особисте споживання - це
5. кiлькiсть товарiв i послуг, якi можна придбати за номiнальну заробiтну плату - це
6. абсолютний розмiр оплати працi рiзних груп i категорiй робiтникiв за одиницю часу - це
7. первинний документ з облiку вiдпрацьованого часу - це

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Оподаткування (укр.) - Загальне (укр.)
2.
По предмету Хiмiя (укр.) - Загальне (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Загальне (укр.)
4.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Афективна сфера особистостi. Загальне i iндивiдуальне в психiцi людини (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы