Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) на тему Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Особа, яка має необхiднi знання i надає висновки iз питань, що мають значення по справi
6. Докази отриманi iз першоджерел
9. Це неправомiрне (протиправне) винне дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута доюридичної вiдповiдальностi
12. Рiзновид соцiальної вiдповiдальностi, який закрiплений у законодавствi i забезпечуваний державою юридичний обовязокправопорушника пiзнати примусового позбавлення певних цiнностей, що йому належать
17. Фактичнi даннi, на основi яких встановлюють наявнiсть обставин, що обгрунтовують вимоги осiб у справi
19. Це особливий вид процесуальної дiяльностi, врегульована нормами адмiнiстративно-процесуального права дiяльнiсть уповноважених органiв, яка спрямована на притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення
22. Частина стадiї провадження
23. Компетенцiя органiв публiчної влади у сферi публiчного управлiння

По вертикали
1. Певна частина розгляду, вирiшення окремих питань справи
3. Докази отриманi iз iнших джерел
4. Учасник суспiльних вiдносин має соцiальну та… . Ознаки
5. Особа, якiй можуть буи вiдомi обставини, що мають значення у справi
6. Ро вчинення адмiнiстративного правопорушення складається ……... уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської органiзацiї чи органу громадської самодiяльностi
7. Одна з двох форм адм. Процесу
8. Особа, яка вiльно володiє мовою, якою здiйснюється судочинство
10. Це врегульована адмiнiстративно-процесуальними нормами дiяльнiсть по вирiшенню iндивiдуальних конкретних справ у сферi державного управлiння уповноваженими на те субєктами адмiнiстративно-процесуальних вiдносин
11. Субєкти звернення - у сферi
13. Метод адмiнiстративного процесуального права
14. Вид юридичного процесу
15. Особа, якiй адм. Правопорушенням заподвяно шкоду
16. Психiчне ставлення особи до своїх протиправних дiй або до бездiяльностi та їхнiх наслiдкiв у формi умислу чи необережностi
18. Це найсуворiший вид адмiнiстративного стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремi види адмiнiстративних правопорушень на строк до 15 дiб i полягає у триманнi правопорушника в iзоляцiї вiд суспiльства
20. Сторонами в адм. Судочинствi є позивач та
21. Адм.правовiдносини за змiстом бувають процедурнi, судочиннi та…
24. Особа, яка сприяє адм. Провадженню

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Географiя (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы