Кросcворд по предмету Екологічне право - на тему "Предмет, метод, система і принципи екологічного права"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 16 слов
Кросcворд по предмету Екологічне право - на тему Кросcворд по предмету Екологічне право - на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Історична сукупність видів рослин, поширених на території або на території з певними умовами у даний час або в минулі геологічні епохи
7. Яку назву має елемент системи, який характеризується наступним чином: вони наділені юридичними правами та обовязками, реально здатні брати участь в екологічних правовідносинах…
8. Життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень
10. Принцип екологічного права, який становить екологічний асект використання природних ресурсів
12. Розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити власні потреби
15. Ділянки суші і водного простору, природні комплекси та обєкти, які мають особливу природоохоронну та інші цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримки загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища

По вертикали
1. Чим в екологічному праві виступають суспільні відносисни, які виникають між субєктами екологічного права
2. Історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певному регіоні та входять до всіх його біоценозів
3. Сукупність природних природно-соціальних умов і процесів, природних ресурсів, ландшафтів, природних і природно-антропогенних комплексів, екосистем, життя та здоровя громадян, що охороняються нормами екологічного законодавства
4. Категорія обєктів, яка характеризується особливим правовим режимом їх використання, містить значну кількість імперативних приписів, виконання яких є обовязковими для субєктів цих відносин
5. Що є обєктивно існуючим звязком суспільства і природи, який допускає узгодження діяльності людей щодо природи із здійсненнням законів природи
6. Категорія обєктів, які включають в себе окремі комплекси природних обєктів, що можуть існувати як самостійно, так і у поєднанні з іншими
9. Метод, який найчастіше використовується при регулюванні питань права власності та природокористування, носить назву цивільно-правового
11. Якому методу притаманний прояв влади та підпорядкування, ще він називається адміністративно-правовим
13. Обєкт екологічного права, стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції
14. Сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы