Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "Трудове право (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. яке право регулює трудовi вiдносини мiж працiвниками i власниками пiдприємств, установамi органiзацiями незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi?
4. оплачувана щорiчна вiдпустка
6. це врегульованi нормами прававiдносини щодо застосування працi громадянина як працiвника, який уклав трудовий договiр з пiдприємством, установою, органiзацiєю або фiзичною особою

По вертикали
2. КЗпП було прийнято ще ?грудня 1971 р
3. суб’єктами трудового права є ..., з одного боку, i власник або уповноважений ним орган – з другого.
5. кожен має право на безпечнi i здоровi умови працi, на заробiтну плату, не нижчу вiдвизначеної ...?
6. вiк, нижня межа якого визначається досягненням трудового повнолiття, а верхня – визначається право на отримання пенсiї
7. тi, хто працюють мають право на ? для захисту своїх економiчних i соцiальних iнтересiв.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Трудове право (укр.)
2.
Трудове навчання (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудове та господарське право (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Бюджетне право (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Громадянське право (укр.)
5.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы