Кросcворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) на тему "Iнформацiя (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) на тему Кросcворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) на тему
 
По горизонтали
5. Логiчна iнформацiя, яка отримується у процесi пiзнання, адекватно вiдображає закономiрностi обєктивного свiту
8. Каталог, що дозволяє встановити, якi твори певного автора, вiдомого дослiдниковi, наявнi в бiблiотецi

По вертикали
1. Книжкове видання обсягом понадчотири, але не бiльше 48 сторiнок, видається у мякiй обкладинцi
2. Каталог, в якому картки згрупованi в логiчному порядку вiдповiдно до галузей знань, за допомогою яких можна зясувати, якi саме твори наявнi в бiблiотецi, та пiдiбрати необхiдну лiтературу
3. Науковий документ або видання, яке є засобом передавання наукової iнформацiї у просторi та часi
4. Iнформацiя, що мiстить вiдомостi, якi становлять державну та iншу пердбачену законами таємницю, розголошення якої завдає шкоди особi, суспiльству i державi
6. Рiзновид автоматизованих iнформацiйних систем в яких завершальна обробка даних не передбачається, що призначена для пошуку текстiв в сховищях за формальними характеристиками
7. Автоматизована iнформацiйна система, що зкладається з обнiєї або декiлька баз даних i системи збереження, обробки i пошуку iнформацiї
9. Галузь знань прос пособи складання та вивчення покажчикiв, спискiв, оглядiв друкованих творiв
10. Найкращя система для ознайомлення та зберiгання даних про лiтературу, у тому числi наукову, що мiстить перелiк усiх матерiалiв, виявлених з певної тематики

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Iнформацiя. Види iнформацiї (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По - Дiєприкметник (укр.)
4.
По - Лiнгвiстика (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы