Кросcворд по статистике на тему "Абсолютнi i вiдноснi величини (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 14 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по статистике на тему Кросcворд по статистике на тему
 
По горизонтали
2. Спостереження, за якого змiни, якi вiдбуваються з явищем чи процесом, що вивчається, фiксуються вiдразу, як тiльки вони вiдбулися
5. Обстеження, пiд час якого реє-струється деяка частина одиниць сукупностi, вiдiбрана у випад-ковому порядку
7. Вид кали ознаки
8. Група статистичних одиниць, вiдiбрана з бiльшої групи, генеральнiй сукупностi. Вивчаючи вибiрку, ми сподiваємося зробити розумнi висновки про генеральну сукупнiсть
10. Истематизований розподiл явищ та обєктiв за певними групами, класами, розрядами на пiд-ставi їхнього збiгу або рiзницi

По вертикали
1. Це значення ознаки, що варiює i лежить у певних межах. Кожний iнтервал має свою величину, верхню i нижню межу чи хоч одну з них
3. Помилки якi є наслiдком свiдомого перекручення дiйсностi
4. Фукцiя iндексiв
6. Вiдносний показник, що характеризує змiну рiвня будь-якого явища чи процесу в часi, просторi чи порiвняно з пла-ном, нормою, стандартом
9. Окремi елементи статистичної сукупностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
3.
По экономике - Рефiнансування (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы